Biên dịch một class thành file dll trong Visual Studio

Khi bạn lập trình thường có những hàm sẽ được sử dụng nhiều trong các dự án khác nhau mà không cần viết lại thì bạn có thể biên dịch nó thành file thư viện .dll để tái sử dụng.

Mặt khác, khi bạn biên dịch (build) thành file dll thì có thể chia sẽ cho người khác sử dụng lại mà họ không được phép thay đổi những gì bạn đã viết trong đó.

Để làm điều này. Bạn xem video sau:

Chúc các bạn thành công!

Endy Hoàng (ITExpress.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *