Quảng cáo TOP 1
12

Công nhân 4.0

Lỗi Liên hệ kỹ thuật
Thiết kế website chuyên nghiệp
Thiết kế website tương thích di động - chuẩn SEO

"Kiến thức số" - năng lực không thể thiếu đối với công dân thời đại số

Theo các chuyên gia hiểu biết và có kiến thức về công nghệ số là năng lực quan trọng không thể thiếu trong thời đại ngày nay

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (gọi tắt là Công nghiệp 4.0: Tiếng anh là Industry 4.0). Khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được Giáo sư Klaus Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đưa ra và đó cũng là chủ ...